E-VITA informeert de zorgsector!

Via de nieuwsberichten op deze pagina houden we u op de hoogte van alle nieuwigheden binnen de zorgsector. Uiteraard houden we u ook op de hoogte van de realisaties van E-VITA en delen we handige tips & trics.

Bekijk geregeld deze pagina of schrijf u in op onze mailinglist om de E-VITA nieuwsberichten over de zorgsector rechtstreeks in uw mailbox te ontvangen.

Ook de minder actuele berichten houden we op deze pagina beschikbaar. U kan bladeren in de oudere berichten of een artikel via een trefwoord in het zoekvenster opzoeken.

[23/06] Opleiding (been)wondzorg

Beenwondzorg 23 06 15

Lees verder →

4/6/2015: Opleiding oudermishandeling

Als mensen ouder worden, worden ze vaak afhankelijker en kwetsbaarder. Ze hebben hulp nodig bij dagdagelijkse dingen. Wanneer mensen afhankelijk worden, neemt de kans toe dat ze het slachtoffer worden van ouderenmishandeling. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor
preventie, sensibilisering en taboedoorbreking en dat zelfstandige thuisverpleegkundigen ondersteuning krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met situaties van ouderenmishandeling.

Op donderdag 4 juni nodigt VP+ een medewerker van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) uit om jou de nodige informatie te geven omtrent ouderenmishandeling, zoals het herkennen ervan en hoe je als thuisverpleegkundige kan handelen in zulke situaties.

ouderenmishandeling

Lees verder →

Betreft: Fraude in de thuisverpleging!

Een reactie op de persmededelingen van 26 november 2014.

In het jaarrapport van DGEC, de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, wordt een problematiek aangehaald over misbruik in de thuisverpleging; een onaanvaardbaar groot profiel werd vastgesteld bij 140 verstrekkers van de ruim 25000. Opschudding alom, de titels in de media maken iedereen verdacht. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier slechts om 0.56% van de totale groep thuisverpleegkundigen!

De problematiek van misbruiken bij de uitvoerders van gezondheidsberoepen en/of instellingen is niet nieuw. Maar het aantal controles dat gepubliceerd wordt beperkt zich tot slechts twee beroepsgroepen die ‘grondig’ gecontroleerd worden:

–        geneesheer-specialisten 24% van de onderzoeken

–        verpleegkundigen 21% van de onderzoeken

–        rest van beroepsgroepen zeer miniem

Van de geneesheer-specialisten worden geen cijfers gepubliceerd.

Twee jaar geleden werd het misbruik van “de dagforfaits” in de aandacht gebracht zowel bij zelfstandige verstrekkers als bij de diensten van de thuisverpleging. Nu gaat het om een selectie van grootverdieners, waarmee in 1 hap een ganse sector in een negatief daglicht wordt gesteld.

De “fraude” bij de verpleegkundigen situeert zich op drie manieren.

 1. Prestaties aanrekenen die niet uitgevoerd zijn
  De conventiecommissie heeft jaren gewerkt aan het uitwerken van nieuwe richtlijnen voor de Katzscore. De test wees uit dat 24% van de verpleegkundigen lager scoorden bij de nieuwe regels. In een werkgroep, om de veldstudie te beoordelen, werden de nieuwe regels door de VI’s van tafel geveegd. Zij waren van mening dat de “fraudeurs” niet mee gedaan hebben aan de test. Waarom nog werken aan regels en testen, als dit op zo een simpele manier van tafel kan geveegd worden. De verpleegkundigen zijn vragende partij om de interpretatieregels te verfijnen zodat de scores eenduidig zijn en er achteraf geen discussies zijn over bepaalde interpretaties.
 2. Overscoring

De conventiecommissie  heeft samen met de “Task Force”, een transparante factuur naar de klant voorgesteld om te voorkomen dat een verpleegkundige prestaties aanrekent die niet uitgevoerd worden. Er is zelfs een KB gepubliceerd  dat dit oplegt vanaf 1-1-2015.  Het RIZIV is echter hier niet klaar voor waardoor de maatregel verschoven wordt naar ten vroegste 1-7-2015.

 1. Complexe wondzorg aanrekenen terwijl eenvoudige wondzorg uitgevoerd wordt
  Dit lijkt ons een drogreden. Op het voorschrift van de arts staat normaliter duidelijk vermeld over welk soort behandeling het moet gaan. Als er op het voorschrift niet staat dat het een complexe wondzorg is, kan deze ook niet aangerekend worden.

Bovendien kampt de sector met een verouderd systeem van nomenclatuur. Er is een grote discrepantie tussen de verschillende tarieven en een complexe en moeilijke administratieve regelgeving. Dit maakt dat alle betrokkenen, mutualiteiten, controlediensten en verstrekkers vertrekken vanuit hun eigen interpretaties. Uiteraard de ideale mix voor wie moedwillig het systeem wil misbruiken. Maar een absolute meerderheid slaagt er wel in om hiermee correct te werken.

Vanuit de sector wordt dit probleem al jaren gemeld en wordt aangeboden om constructief mee te werken aan verbetering hiervan. Het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties hebben we eerder al aangehaald als een topprioriteit in de fraudebestrijding. Dus ook nu zijn we voorstander om via toezicht en controle de misbruiken met wortel en tak uit te roeien.

Maar we willen verder gaan. Er moet dringend een auditsysteem worden ingevoerd, zodat verstrekkers en praktijken kunnen toetsen of ze op een juiste manier bezig zijn met zorgverlening en bijhorende administratieve verplichtingen.

We verwachten een duidelijke communicatie vanuit het RIZIV of hun veronderstellingen, na onderzoek, ook terecht zijn of niet. Maar bovenal vragen de 24.860 verpleegkundigen die wel correct bezig zijn om respect, waardering en beloning voor hun goede manier van werken.

 

Namens e-vita

Download deze tekst als PDF.

Lees verder →

 • Nieuws

  symposium2016_uitnodiging-page-001

  VBZV Symposium

  Lees verder →
  Stoma

  Opleiding stoma

  Net zoals iedereen uniek is, is er geen enkele stoma hetzelfde. Hoe pak je deze unieke zorg aan en wat doe je bij probleemstoma’s? Deze workshop geeft je inzicht in alle materialen en waarvoor deze geschikt zijn. De uitleg zal gegeven worden op hele praktische en praktijkgerichte wijze, zodat je hierna zelf aan de slag […]

  Lees verder →
  Negatieve druk 10-03-page-0

  Bijscholing wondzorg 10/03/2016

  Lees verder →
  Opleiding wondzorg

  [15/10] Wondzorg: V.A.C Therapy (negatieve druktherapie)

  Lees verder →
  Gezonde voeding bijscholing

  [24/09] De nieuwste trends in voeding

  Lees verder →
 • Neem contact op