Missie & Visie

Waar komt de naam E-VITA vandaan?

 • Expertise, toekomst en vernieuwing
 • Verpleegkundigen
 • Infirmières
 • Thuis
 • A domicile

Dat is wat de naam E-VITA betekent, maar waar staan we voor en wat willen we bereiken?

Visie & Missie

De relatie tussen verpleegkundigen en patiënten is op zijn minst speciaal te noemen en vaak zelfs bijzonder hecht. Ze staan voortdurend in rechtstreeks contact met elkaar en ze communiceren meestal heel openlijk.

Verpleegkundigen observeren tijdens hun contacten de patiënten daardoor ook op alle vlakken (fysiek, cognitief, spiritueel, sociaal, psychisch, …) en zo verzamelen ze belangrijke gegevens. De verpleegkundige is vaak ook de eerste persoon die pijnpunten opmerkt en kan signaleren of de patiënt gepast kan doorverwijzen naar de juiste aangepaste zorg.

Verpleegkundigen beschikken dus over sterke communicatieve vaardigheden, maar uiteraard ook over specifieke professionele competenties. Opleiding volgen, ervaring opbouwen en een kritische kijk hanteren, is dan ook bijzonder belangrijk om deze op peil te houden.

Bij E-VITA slaan verschillende beroepsverenigingen van zelfstandige thuisverpleegkundigen de handen in elkaar om ook in de toekomst een kwalitatieve thuisverpleging en –zorgverlening te garanderen.

We gaan onder meer de verpleegkundigen aansporen om hun communicatieve en professionele vaardigheden te onderhouden en we vertegenwoordigen de zorgsector bij de overheid. We verdedigen actief de belangen van verpleegkundigen en van de sector in het algemeen, en we creëren kansen om thuisverpleging ook in de toekomst te promoten en constructief verder uit te bouwen.

Dat doen we door een contact en aanspreekpunt te vormen voor zowel de overheden als voor verschillende vertegenwoordigers van zorgverstrekkers.

Wat zijn onze concrete doelstellingen en wat willen we bereiken?

 • Iedereen heeft recht op aangepaste zorg aan betaalbare prijzen.
  E-VITA wil de overheid aansporen om meer budget vrij te maken voor de thuisverpleegsector. Enkel zo kunnen we de toename van zorgaanvragen, onder andere door de vergrijzing, opvangen en bijvoorbeeld ook de duurtijd van ziekenhuisopnames drastisch inkorten.
 • Administratieve vereenvoudiging is de toekomst.
  Papieren facturatie is niet meer van deze tijd en de nomenclatuur is dringend aan modernisering en vereenvoudiging toe. Door deze aan te passen aan de hedendaagse visie op thuiszorg wordt zowel meer budget als tijd vrijgemaakt die aan de effectieve zorgverlening kan worden besteed.
 • Gelijke rechten voor iedereen
  Thuisverpleegkundigen verdienen een behandeling die gelijk staat aan die van zelfstandigen en loontrekkenden en een correct controlebeleid waar ze recht van antwoord en recht op een eerlijke verdediging krijgen.
 • Eerlijk werk aan een eerlijke prijs.
  E-VITA streeft ernaar om de tarieven en verloningen voor verpleegkundigen op gelijk niveau te brengen met die van andere gezondheidsberoepen. Ook de evolutie van RIZIV-bijdragen en het remgeld volgen we op de voet.
 • Kwalitatieve zorg krijg je niet zomaar!
  Overheidsmaatregelen die het volgen van kwaliteitsvolle en permanente opleidingen stimuleren, zorgen ervoor dat de kwaliteit van de zorgverlening op hoog niveau blijft. Mee zijn met de nieuwste technieken en verzorgingen is immers essentieel om patiënten de juiste zorgen toe te dienen. E-VITA wil meer opleidingskansen creëren voor met subsidiëring en door e-learning actief te promoten.
 • Samen sterk
  Waarom niet de krachten en competenties bundelen in kleine of grote groepspraktijken? Met een beetje overheidssteun kunnen ook verpleegkundigen samen een praktijk uitbouwen en zo een brede waaier aan zorgen aanbieden zonder in te boeten op de work-life balans. Ook het stimuleren van multidisciplinaire samenwerkingen van alle gezondheidswerkers, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect, staat op de agenda van E-VITA.
 • Nieuws

  No post found

 • Neem contact op