Betreft: Fraude in de thuisverpleging!

Een reactie op de persmededelingen van 26 november 2014.

In het jaarrapport van DGEC, de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, wordt een problematiek aangehaald over misbruik in de thuisverpleging; een onaanvaardbaar groot profiel werd vastgesteld bij 140 verstrekkers van de ruim 25000. Opschudding alom, de titels in de media maken iedereen verdacht. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier slechts om 0.56% van de totale groep thuisverpleegkundigen!

De problematiek van misbruiken bij de uitvoerders van gezondheidsberoepen en/of instellingen is niet nieuw. Maar het aantal controles dat gepubliceerd wordt beperkt zich tot slechts twee beroepsgroepen die ‘grondig’ gecontroleerd worden:

–        geneesheer-specialisten 24% van de onderzoeken

–        verpleegkundigen 21% van de onderzoeken

–        rest van beroepsgroepen zeer miniem

Van de geneesheer-specialisten worden geen cijfers gepubliceerd.

Twee jaar geleden werd het misbruik van “de dagforfaits” in de aandacht gebracht zowel bij zelfstandige verstrekkers als bij de diensten van de thuisverpleging. Nu gaat het om een selectie van grootverdieners, waarmee in 1 hap een ganse sector in een negatief daglicht wordt gesteld.

De “fraude” bij de verpleegkundigen situeert zich op drie manieren.

 1. Prestaties aanrekenen die niet uitgevoerd zijn
  De conventiecommissie heeft jaren gewerkt aan het uitwerken van nieuwe richtlijnen voor de Katzscore. De test wees uit dat 24% van de verpleegkundigen lager scoorden bij de nieuwe regels. In een werkgroep, om de veldstudie te beoordelen, werden de nieuwe regels door de VI’s van tafel geveegd. Zij waren van mening dat de “fraudeurs” niet mee gedaan hebben aan de test. Waarom nog werken aan regels en testen, als dit op zo een simpele manier van tafel kan geveegd worden. De verpleegkundigen zijn vragende partij om de interpretatieregels te verfijnen zodat de scores eenduidig zijn en er achteraf geen discussies zijn over bepaalde interpretaties.
 2. Overscoring

De conventiecommissie  heeft samen met de “Task Force”, een transparante factuur naar de klant voorgesteld om te voorkomen dat een verpleegkundige prestaties aanrekent die niet uitgevoerd worden. Er is zelfs een KB gepubliceerd  dat dit oplegt vanaf 1-1-2015.  Het RIZIV is echter hier niet klaar voor waardoor de maatregel verschoven wordt naar ten vroegste 1-7-2015.

 1. Complexe wondzorg aanrekenen terwijl eenvoudige wondzorg uitgevoerd wordt
  Dit lijkt ons een drogreden. Op het voorschrift van de arts staat normaliter duidelijk vermeld over welk soort behandeling het moet gaan. Als er op het voorschrift niet staat dat het een complexe wondzorg is, kan deze ook niet aangerekend worden.

Bovendien kampt de sector met een verouderd systeem van nomenclatuur. Er is een grote discrepantie tussen de verschillende tarieven en een complexe en moeilijke administratieve regelgeving. Dit maakt dat alle betrokkenen, mutualiteiten, controlediensten en verstrekkers vertrekken vanuit hun eigen interpretaties. Uiteraard de ideale mix voor wie moedwillig het systeem wil misbruiken. Maar een absolute meerderheid slaagt er wel in om hiermee correct te werken.

Vanuit de sector wordt dit probleem al jaren gemeld en wordt aangeboden om constructief mee te werken aan verbetering hiervan. Het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties hebben we eerder al aangehaald als een topprioriteit in de fraudebestrijding. Dus ook nu zijn we voorstander om via toezicht en controle de misbruiken met wortel en tak uit te roeien.

Maar we willen verder gaan. Er moet dringend een auditsysteem worden ingevoerd, zodat verstrekkers en praktijken kunnen toetsen of ze op een juiste manier bezig zijn met zorgverlening en bijhorende administratieve verplichtingen.

We verwachten een duidelijke communicatie vanuit het RIZIV of hun veronderstellingen, na onderzoek, ook terecht zijn of niet. Maar bovenal vragen de 24.860 verpleegkundigen die wel correct bezig zijn om respect, waardering en beloning voor hun goede manier van werken.

 

Namens e-vita

Download deze tekst als PDF.

Stel een vraag over dit bericht

Beste bezoeker,Heeft u een vraag over dit bericht? Vul dan hieronder uw gegevens in en we contacteren u zo snel mogelijk terug.

Gelieve uw e-mailadres in te vullen zodat we u kunnen contacteren

Please wait...
← Terug naar nieuwsoverzicht
 • Nieuws

  symposium2016_uitnodiging-page-001

  VBZV Symposium

  Lees verder →
  Stoma

  Opleiding stoma

  Net zoals iedereen uniek is, is er geen enkele stoma hetzelfde. Hoe pak je deze unieke zorg aan en wat doe je bij probleemstoma’s? Deze workshop geeft je inzicht in alle materialen en waarvoor deze geschikt zijn. De uitleg zal gegeven worden op hele praktische en praktijkgerichte wijze, zodat je hierna zelf aan de slag […]

  Lees verder →
  Negatieve druk 10-03-page-0

  Bijscholing wondzorg 10/03/2016

  Lees verder →
  Opleiding wondzorg

  [15/10] Wondzorg: V.A.C Therapy (negatieve druktherapie)

  Lees verder →
  Gezonde voeding bijscholing

  [24/09] De nieuwste trends in voeding

  Lees verder →
 • Neem contact op