Samen bouwen we aan de toekomst met kwalitatieve zorgverlening!

E-VITA is een samenwerking van 10 Vlaamse en Waalse beroepsverenigingen voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. De organisatie fungeert als aanspreekpunt voor enerzijds de verschillende overheden (de Gemeenschappen, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, …) en anderzijds voor de vertegenwoordigers van diverse zorgverstrekkers zoals de thuisverpleegkundigen, artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en ziekenhuizen.

We vormen dus een spreekbuis voor de zorgsector en de overheid en dat om de noden en wensen van beide partijen beter op elkaar af te stemmen. De toenemende vraag naar aangepaste zorgverlening en de vergrijzing maken een proactieve aanpak en een aangepast beleid immers onontbeerlijk.

Met een open communicatie en gerichte informatie willen we ervoor zorgen dat onze zorgverlening ook in de toekomst efficiënt en doeltreffend en kwalitatief georganiseerd wordt en constructief evolueert, want dat is wat we met E-VITA willen bereiken!

Bent u zorgverstrekker? Bezoek dan geregeld deze website want we delen praktische informatie  over de evolutie van de sector in het algemeen, maar ook updates over de lopende discussies en genomen beslissingen. Via de E-VITA website houden we u stipt op de hoogte!

De E-VITA verenigingen

banner

Wat kunnen we voor u als zorgverstrekker betekenen?

Bij E-VITA vinden we een nauwe betrokkenheid en voeling met de sector erg belangrijk. Alleen zo weten we immers wat er leeft en speelt bij onze zorgverleners. We communiceren daarom voortdurend met de aangesloten verenigen, maar ook u heeft een stem! Laat ons weten wat u bezig houdt via het contactformulier want alle feedback wordt gebundeld en waar mogelijk omgezet in actiepunten.

Voor E-VITA is communicatie dus erg belangrijk, maar ook informatie mag niet ontbreken. Via de nieuws pagina van deze website houden we u stipt op de hoogte van interessante opleidingen, nieuwe wetten en decreten en uiteraard ook van de vorderingen die we maken om uw belangen te verdedigen.

  • Nieuws

    No post found

  • Neem contact op